Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Strategie činnosti AOVV na léta 2016-2018

  • od

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB je viditelnou a uznávanou organizací s tradicí 23 let činnosti, reprezentující významné spektrum obchodních společností z oboru TZB.

JEJÍM CÍLEM JE:

– Rozvíjet obchod v oboru TZB  na základě platné legislativy a etických zásad.

– Sledovat vývoj distribučních kanálů TZB a snažit se o jejich soulad tak, aby zaručena kvalita výrobků služeb a řešení spolu se zachováním přiměřené ziskovosti obchodu.

– Působit na účinnou koordinaci spolků působících v oboru TZB ( AOVV, APTT, CTI  ČR, CI, AVTC atd.) zřízením koordinačního orgánu – ALIANCE  TZB – , vrcholově zastupujícího celý obor TZB vůči státním orgánům, samosprávě a společenským organizacím.

– Zvyšovat členskou základnu o solidní obchodní a výrobní firmy.

– Členství či spolupráce s klíčovými organizacemi významnými pro obor TZB.

– Externí komunikace s významnými médii v oboru  TZB i mimo obor (OSVĚTA).

– Aktivní účast na přípravě legislativního procesu(prostřednictvím ALIANCE TZB).

– Spolupráce s odbornými institucemi, které mají přímou či nepřímou vazbu na sektor obchodu TZB.

– Vytvoření struktury pro pomoc při zvyšování odborné úrovně členů asociace i ALIANCE TZB.

– Vytvořit výkonnou infrastrukturu pro naplnování strategických cílů –  při zachování právní subjektivity a samostatné činnosti členů ALIANCE TZB ustavit řídící organ, složený z prezidentů členských spolků a výkonných pracovníků, který by zodpovídal za výstupy navenek a informace dovnitř svých společenstev.      

KLÍČOVE ZAMĚŘENÍ PRO DALŠÍ OBDOBÍ

1. Rozšíření členské základny (2016: 26+14 přidružených) s cílem znásobení počtu členů (80 – 100). Z jakých kruhů očekáváme příliv nových členů:

a. Velkoobchody

b. Výrobci

c. Montážní firmy s distribucí, které mají silnou místní příslušnost (50-100MCZK/Rok)

d. Školy

1. Individuální přínos pro každou skupinu členů, včetně pravidelných schůzek vhodných pro rozvoj kontaktů a vzájemnou výměnu informací

2. Vzdělávání – pro jednotlivé skupiny členů pomáhat zajišťovat rozvoj a doplnění kvalifikace.

3. Konferenční činnost. Informace k připravované i nastupující legislativě

4. Dotační možnosti pro naši asociaci

5. Servisní činnosti, dohled nad rozsahem servisní činnosti výrobců

6. Učiliště a střední školy

ZMĚNA ČLENĚNÍ ODBORNÝCH SEKCÍ

Z výrobkového členění (čerpací technika, kotle a ohřívače, sanita) na členění dle jednotlivých zájmů členské základny

1. Velkoobchody

2. Výrobci

3. Montážní firmy s distribucí

4. Školství

5. Elektronické prodeje