Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Asociace obchodu voda - topení (AOVT)

AOVT je spolek sdružující velkoobchody, výrobce a velké realizační firmy oboru voda – topení.

Základním úkolem AOVT je vytvářet prostor pro komunikace a etiku obchodních vztahů od výrobce, přes odborný velkoobchod, montážní firmy, až ke konečnému a spokojenému zákazníkovi. AOVT podporuje jednotlivé články uvedeného řetězce, kvalitu výrobků, služeb a posuzuje inovativní řešení s prioritou kladenou na energetickou úsporu, ochranu životního prostředí, pokrokovost a design.

Hlavní aktivity AOVT:

  • Vzdělávací semináře, konference a exkurze spojené s odbornými přednáškami.
  • Společenské a sportovní akce, golfové i střelecké turnaje a další činnosti podporující obchodní vztahy a vzájemnou komunikaci.
  • Prvorepublikový topenářský ples, který je reprezentativní a společenskou událostí pro hosty nejen z oboru voda a topení, ale také energetika a stavebnictví.
  • Podpora a propagace svých členů v médiích: topenářství instalace, český instalatér, TZB info, CTI info, webové stránky www.aovt.cz a další.
  • Uděluje velkou cenu AOVT – ocenění výjimečných produktů i služeb oboru voda a topení.
  • Účast na výcvikových a vzdělávacích akcích pro student a učňovskou mládež v oboru.
  • Spolupráce s hospodářskou komorou ČR, asociací malých i středních podniků a živnostníků ČR, cechem topenářů a instalatérů, FESTem – Evropskou federací velkoobchodů sanity a vytápění sídlící v Bruselu.
  • Propagace a zviditelnění svých členů na veletrhu Aquaterm Praha.

Statutárním a řídícím orgánem Asociace je představenstvo, které je složeno z prezidenta, viceprezidenta a členů představenstva.

Asociace odborných velkoobchodů

Asociace odborných velkoobchodů oborů plyn, voda, topení a vzduchotechnika (AOV) byla založena 5. listopadu 1993. Původních 9 zakladatelů se v letech 1996 a 1998 rozšířilo na 54 členů. Velkoobchody se staly páteří českého trhu voda – topení, se silným vlivem na celé podnikatelské prostředí v oboru.

Hlavním programovým cílem AOV bylo prosadit třístupňový distribuční systém: výrobce – odborný obchod – řemeslník. Stěžejní činností bylo organizování konferencí, zpočátku s mezinárodní účastí. Velký ohlas měly specializované konference a tribuny obchodu TZB, konané v dvouletých cyklech.