Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Programové prohlášení AOVV

  • od

Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB (AOVV), přijaté představenstvem AOVV dne 21. září 2016.

PROGRAMOVÉ PROHLÁŠENÍ

Český trh TZB v pohybu

Vedle původní, principiální třístupňové distribuce: VÝROBCE – VELKOOBCHOD – ŘEMESLNÍK v oboru technická zařízení budov (TZB), se postupně vyvinula celá řada nových, paralelních distribučních cest :

* Přímý prodej výrobců a distributorů – dovozců všem účastníkům distribučních kanálů.

* Distribuce nejen výrobků, ale i „kompletních řešení“, spolehlivými montážními firmami (MF) v regionech – zabezpečující veškerou službu zákazníkům, včetně prodeje (s částečným nákupem přímo od výrobce či distributora).

* Elektronický prodej a e- shopy s ročním nárůstem až 20 % – prodávající jak řemeslníkům, tak konečným zákazníkům.

* Prodej řetězců – hobby marketů (původně určených pro kutily), nyní i řemeslníkům.

– Servis a služby.

Změny v distribuci výrobků TZB brát v úvahu – zejména přechod z prodeje výrobku na prodej řešení a komplexních zakázek. Na změnách se podílejí rovněž převis nabídky nad poptávkou, cenové války na českém trhu a také všeobecně dostupná a profesionalizovaná úroveň informačních technologií a logistiky.

Novou situaci není možné posuzovat jen jako konfliktní, jak se na tyto změny dívají někteří aktéři trhu. Je zapotřebí ji přijmout jako přirozenou změnu distribučních kanálů a prodeje. Změny si vynucuje i náročný zákazník, poučený informacemi z internetu, který chce dokonalé a komplexní řešení, včetně služeb finančních, servisních, garančních apod. a zastaralý způsob prodeje mu už nevyhovuje. Zásadně se mění i marketingový mix. Stejně jako v České republice, probíhají změny v dalších zemích Evropské unie.

Místo a úloha AOVV na českém trhu

Společným cílem členů asociace je spokojený zákazník, který dostane nová pokroková řešení, kvalitu, design a očekávaný servis a služby. Abychom k tomu dospěli, budeme usilovat o konkurenčně udržitelné podmínky pro rozvoj podnikání v oboru TZB, harmonizaci mezi základními tvůrčími aktéry: výroba – distribuce – odborná montáž (včetně projekce a servisu).

1. Spolupráce s partnerskými organizacemi – Asociací podniků topenářské techniky (APTT), Cechem topenářů a instalatérů ČR (CTI), Cechem instalatérů (CI), Asociací výrobců tepelných čerpadel ( AVTC), Hospodářskou komorou ČR (HK ČR) a je nezbytným předpokladem zkvalitnění oboru.

2. AOVV, nyní zastupující velkoobchody a výrobce v oboru voda – topení, je třeba rozšířit o další aktéry distribučních cest,

3. Rozšířit členskou základnu ze 40 členů na cca 80-100 členů,

A. Soustředit se zejména na nábor regionálních velkoobchodů (odhad cca 100), podpořit je a vytvořit komunikativní prostředí s významnými velkoobchody a výrobci a stabilizovat činnosti, které narušují cenovou stabilitu (e-shopy) a odliv jejich zákazníků k velkým celostátním velkoobchodům. Stabilizace regionálních velkoobchodů napomůže pestrosti trhu i výrobcům a dovozcům, kteří nemohou proniknout do velkých velkoobchodů

B. Velcí – klíčoví čeští výrobci topenářské techniky a měřící a regulační techniky a dalších komponentů TZB jsou členy Asociace podniků topenářské techniky (APTT). Někteří dovozci a další dodavatelé výrobků TZB však nejsou organizováni, přestože zastávají důležitou pozici na trhu. Jejich zájmem je spolupráce s velkoobchody a řízený seriózní prodej, zajištění odborných školení, konferencí, služeb a servisu. To by jim mělo usnadnit členství v AOVV.

C. Internetové – elektronické obchody – e-shopy jsou fenoménem s rychlým nárůstem až 20 % ročně. Je nutné je brát jako významné distributory a hráče na trhu s výrobky TZB a urychleně s nimi navázat komunikaci a spolupráci.

D. Významnými potencionálními členy jsou odborné školy, učiliště a spolky v oboru TZB. AOVV bude usilovat o větší propojení členů AOVV s dalšími aktéry ovlivňujícími trh .

4. Vrcholné místo zaujímá konference Tribuna českého obchodu TZB, která se bude konat ve dnech 5. a 6. dubna 2017. Odborný program vycházející z aktuální situace by měl zaujmout současné i potencionální členy, spojit konferenci se získáním nových členů a představit zde záměry a cíle asociace.

5. V propagační a marketingové činnosti hodláme využít spolupráce s odbornými médii a provést upgrade webových stránek AOVV. Propagovat jednotlivé členy AOVV.

6. V oblasti vzdělávání spolupracovat se školami, školícími organizacemi. Působit na veřejnost, propagovat technické činností a řemesla, zajištovat vzdělávání pro členy AOVV.

7. V oblasti prodeje a montáží TZB působit na serióznost služeb a servisu. Odhalovat plagiátorství, nekvalitu, nefunkční servis, poškozování spotřebitele, tj. prosazovat kvalitu, serióznost a ochranu zákazníka.

8. Spolková činnost – dosud zanedbávaná, je třeba se k ní vrátit a upevňovat přátelské vztahy mezi lidmi.

Ing. Josef Brabenec

Prezident AOVV