Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Tepelná čerpadla na vzestupu

  • od

V roce 2016 se v Německu prodej tepelných čerpadel (37,4 %) začal dotahovat na plynové topení (47 %). Dálkové vytápění zde tvořílo v tomto  roce 7,8 %, dřevo 4,6 % a ostatní 3,3 %. 32 % nově vybudovaných obytných domů v roce 2016 bylo vybaveno tepelným čerpadlem. Pro splnění pařížských norem o klimatu bude nutné v nových projektech více než v 50 % instalovat tepelná čerpadla.

Dominantní podíl instalací je systém vzduch – voda, systémů využívajících geotermický zdroj je asi 6,8 %. Ve spolkové zemi Bádensko – Württembersko dokonce počet instalovaných čerpadel předstihl počet plynových topení.

Zdroj : Zpravodaj Schkt