Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Provozní data administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

  • od

Loňský podzim přinesl dlouho očekávané výsledky o výsledcích srovnání očekávaných a skutečných parametrů budovy po roce provozu, o fungování elektrické sálavé otopné soustavy i o řízeném větrání se zpětným získáváním tepla, chlazení a klimatizace.

Loňské výsledky fungování administrativního centra Fenix Trading v Jeseníku

Porovnání očekávaných a skutečných výsledků po roce provozu: skutečná spotřeba objektu (25 126 kWh) byla o 7% nižší, než očekávaná roční spotřeba energie. Spotřeba elektrické energie na vytápění byla vzhledem k chladné a delší zimě vyšší. Podíl spotřeby energie na vytápění a ohřev TUV na celkové spotřebě nové kancelářské budovy představoval 49%, samotné vytápění pak 48%.

Provoz bateriového úložiště s kapacitou 26 kW: Bateriové úložiště se ukázalo jako velmi flexibilní nástroj optimalizace spotřeby budovy v průběhu 24 hod. cyklu, prokázala se jeho schopnost práce s ohraničeným příkonem při uspokojení všech potřeb. Budova mohla být i v zimním období provozována s jističem 3x 25 A, ačkoliv by jí výkonově odpovídal spíš jistič 3×40 A.

Elektrický sálavý topný systém s individuálním řízení každého prostoru (instalováno 9 kW): Spotřeba energie na vytápění byla vyšší než předpoklad a dosáhla v období od října 2016 do května 2017 hodnoty 12 045 kWh. Důvodů bylo několik – například automatický režim venkovních žaluzií bránil využití plánovaných tepelných zisků, tato závada však byla v průběhu prosince 2016 odstraněna. Obecně byly náklady na vytápění o 8-10 % vyšší, než v uplynulé topné sezoně – průběh denních teplot od října do února byl cca 2°C pod dlouhodobým průměrem, topná sezona navíc skončila až v průběhu května 2017.

Řízená ventilace s rekuperací – chlazení, klimatizace: V průběhu prvních pěti měsíců provozu docházelo k nastavování systému s cílem zajistit optimální reakci na hladinu CO2 v jednotlivých prostorách a jejich provětrávání. V letních měsících byla nastavena teplota vstupního vzduchu na 20°C, v zimních měsících pak na teplotu vystupujícího vzduchu. V létě bylo nastaveno intenzivní noční provětrávání budovy v případě vysokých denních teplot. To umožňuje vyřazení multisplitové klimatizační jednotky a významné snížení nákladů na chlazení. Roční spotřeba energie na ventilaci celého objektu představovala 980 kWh, na provoz multisplitu pak 350 kWh.

Podrobně hodnotila kompletní provozní data objektu schůzka pracovní skupiny, které se v září loňského roku kromě zástupců společnost Fenix Trading účastnili i pracovníci ČEZ, ERÚ, Ministerstva životního prostředí, Ministerstva průmyslu a obchodu a dalších subjektů (UCEEB, tzb-info.cz, AERS apod.). Účastnící schůzky byli formou prezentací seznámeni z ročními zkušenostmi z provozu administrativního centra Fenix Trading, prezentován byl i nový projekt – špičkovací stanici SAS, která je testována ve výrobním závodě Fenix v Jeseníku. Z prezentací i následné diskuse vyplynulo, že základní cíle projektu jsou naplňovány. Rovněž se ukázalo, že prvotní nastavení a sladění instalovaných systémů není triviální záležitostí a dům tak pracoval v optimálním režimu až po nutných úpravách od poloviny ledna 2017. Zástupci ministerstev a státní správy projevili zájem o rozšíření činnosti skupiny i na sledování výsledků provozu špičkovací akumulační stanice (SAS). Sledování administrativní budovy Fenix v Jeseníku pokračuje a výsledkem bude závěrečná zpráva, shrnující poznatky z dvouletého provozu.

Dohodnuto bylo také, že v zimním období proběhne na základě zadání ČVUT-TZB ověření energetické náročnosti přerušovaného a nepřerušovaného provozu vytápění v průběhu pracovního týdne. UCEEB se pokusí vypracovat pomůcku pro projektanty, určující nejvhodnější kombinace FVE a velikosti bateriového úložiště v návaznosti na očekávanou celkovou spotřebu energie. MPO, ERU a ČEPS posoudí možnosti zatraktivnění a rychlejšího rozšíření sledovaného konceptu pro uživatele těmito možnými úpravami:

  • vzhledem k prokázaným schopnostem systému reagovat na požadavky operátora sítě – a to jak v omezení vlastního odběru, tak i v aktivní řízené dodávce energie do sítě – umožnit u tohoto systému tzv. net metering
  • vzhledem k tomu, že se prokázala schopnost tohoto konceptu flexibilně poskytovat systémové služby při řízení sítě, mělo by dojít k výraznému snížení či úplnému odnětí poplatků za systémové služby – uživatelé tohoto systému budou investovat do toho, aby tyto systémové služby byli připraveni řízeně poskytovat a nikoliv je čerpat jako běžní uživatelé,
  • MŽP již ve svém programu Nová zelená úsporám poskytuje podporu jak na střešní FVE, tak na bateriová úložiště,
  • na uvedená témata proběhnou individuální schůzky, na kterých by měly být projednány možnosti zatraktivnění tohoto konceptu pro uživatele.

Ing. Cyril Svozil, Fenix Group