Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Evidence údajů o skutečných majitelích – novela zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob

  • od

Dovolujeme si Vás tímto informovat o zákonné povinnosti, vyplývající z novely zákona č. 304/2013 Sb. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, uskutečnit do konce roku 2018 ZÁPIS SKUTEČNÉHO MAJITELE.

Od 1. ledna 2018 platí povinnost právnických osob zapsaných ve veřejném rejstříku, včetně společností s jediným majitelem, zapsat svého skutečného majitele do evidence skutečných majitelů. Tuto povinnost musí splnit do 1. ledna 2019 (ostatní právnické osoby zapsané do dalších veřejných rejstříků, včetně svěřenských fondů zapsaných do evidence svěřenských fondů, musí svého skutečného majitele zapsat do 1. ledna 2021).

Společnosti založené před 1.1.2018 mají tento úkon do konce roku 2018 od správních poplatků osvobozen. Po uplynutí této doby bude činit poplatek za zapsání údajů o skutečném majiteli 1000 Kč. S případným nesplněním evidenční povinnosti v uvedené lhůtě nejsou spojeny žádné přímé sankce. Bez přihlášení se však nelze účastnit veřejných zakázek či žádat bankovní úvěr.

Více informací, včetně „inteligentního formuláře“, díky kterému lehce provedete návrh na zápis do evidence, naleznete na https://issm.justice.cz/