Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Normy z oboru Vytápění a Voda, kanalizace

  • od

Zde naleznete soubor současně platných norem, který zpracoval a poskytl Ceh topenářů a instalatérů ČR, z.s. Jedná se o Normy z oboru Vytápění, účinné od 11 – 12/2019 a Normy z oboru Voda, kanalizace účinné od 10-12/2019

ČSN EN 15316-4-3

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13611

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13480-1

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.12.2018

Změny: *A1 11.19

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13136+A1

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 1434-1+A1

Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-1

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-2

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-3

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-4

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-5

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-6

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 16757-1

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model

Účinnost od:      1.6.2017

Změny: *Z1 11.19

ČSN EN 1443

Komíny – Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13216-1

Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody

Třídicí znak:       734210

Účinnost od:      1.7.2005

Platnost bude ukončena:            31.1.2021

Změny: *Z1 9.19

Normy z oboru “Voda, kanalizace” účinné/změněné od 10/2019 – 12/2019

ČSN EN 17038-1

Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17038-2

Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN ISO 7432

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-3

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 33

Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17176-1

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-2

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-5

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 5: Vhodnost použití systému

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17215

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla na bázi železa – Analytické metody

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 12010

Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách – Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN ISO 10704

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta – Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17204

Kvalita vod – Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 10634

Kvalita vod – Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17218

Kvalita vod – Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 15316-4-3

Energetická náročnost budov – Metoda výpočtu potřeb energie a účinností soustav – Část 4-3: Výroba tepla, solární tepelné a fotovoltaické soustavy, Modul M3-8-3, M8-8-3, M11-8-3

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 521

Specifikace pro spotřebiče spalující zkapalněné uhlovodíkové plyny – Přenosné spotřebiče využívající tlaku par zkapalněných uhlovodíkových plynů

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13611

Bezpečnostní a řídicí přístroje pro hořáky a spotřebiče plynných a/nebo kapalných paliv – Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 13480-1

Kovová průmyslová potrubí – Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.12.2018

Změny: *A1 11.19

ČSN EN IEC 60534-3-1 ed. 2

Regulační armatury pro průmyslové procesy – Část 3-1: Rozměry – Stavební délky FTF pro přírubové, dvoucestné přímé armatury a stavební délky CTF pro přírubové dvoucestné nárožní armatury

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13136+A1

Chladicí zařízení a tepelná čerpadla – Pojistná zařízení proti překročení tlaku a jim příslušná potrubí – Výpočtové postupy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 1434-1+A1

Měřidla přenosu tepelné energie – Část 1: Obecné požadavky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-1

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 1: Elektricky svařované a pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při okolní teplotě

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-2

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 2: Elektricky svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-3

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 3: Elektricky svařované a obloukově svařované trubky pod tavidlem z jemnozrnné legované oceli a s předepsanými vlastnostmi při pokojové teplotě, zvýšených a nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-4

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 4: Elektricky svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-5

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 5: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných a legovaných ocelí se stanovenými vlastnostmi při zvýšených teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 10217-6

Svařované ocelové trubky pro tlakové účely – Technické dodací podmínky – Část 6: Pod tavidlem obloukově svařované trubky z nelegovaných ocelí se zaručenými vlastnostmi při nízkých teplotách

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 16757-1

Datové struktury pro elektronické katalogy výrobků pro technická zařízení budov – Část 1: Pojmy, architektura a model

Účinnost od:      1.6.2017

Změny: *Z1 11.19

ČSN EN 1443

Komíny – Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 13216-1

Komíny – Metody zkoušení systémových komínů – Část 1: Všeobecné zkušební metody

Třídicí znak:       734210

Účinnost od:      1.7.2005

Platnost bude ukončena:            31.1.2021

Změny: *Z1 9.19

Normy z oboru “Voda, kanalizace” účinné/změněné od 10/2019 – 12/2019

ČSN EN 17038-1

Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 1: Obecné požadavky a postupy zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17038-2

Čerpadla – Metody kvalifikace a ověření indexu energetické účinnosti jednotek hydrodynamického čerpadla – Část 2: Zkoušení a výpočet indexu energetické účinnosti (EEI) jednotlivých čerpadlových jednotek

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN ISO 7432

Trubky a tvarovky z reaktoplastů vyztužených skleněnými vlákny (GRP) – Metody zkoušení pro ověření konstrukce zámkových spojů hrdlo-hladký konec včetně spojů s dvojitými hrdly a s elastomerním těsněním

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN P CEN/TS 17176-3

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 3: Tvarovky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 33

Záchodové mísy a soupravy – Připojovací rozměry

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 1295-1

Statický návrh potrubí uloženého v zemi pro různé zatěžovací podmínky – Část 1: Obecné požadavky

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN 17176-1

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 1: Obecně

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-2

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 2: Trubky

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17176-5

Plastové potrubní systémy pro rozvody vody a tlakové kanalizační přípojky, stokové sítě a odvody dešťové vody uložené v zemi i nad zemí – Molekulárně orientovaný neměkčený polyvinylchlorid (PVC-O) – Část 5: Vhodnost použití systému

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17215

Chemické výrobky používané pro úpravu vody určené k lidské spotřebě – Koagulační činidla na bázi železa – Analytické metody

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 12010

Kvalita vod – Stanovení polychlorovaných alkanů s krátkým řetězcem (SCCP) ve vodách – Metoda plynové chromatografie-hmotnostní spektrometrie (GC-MS) a negativní chemické ionizace (NCI)

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019

ČSN EN ISO 10704

Kvalita vod – Měření celkové objemové aktivity alfa a celkové objemové aktivity beta – Metoda přímé depozice tenké vrstvy

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17204

Kvalita vod – Návod pro analýzu mezozooplanktonu z mořských a brakických vod

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN ISO 10634

Kvalita vod – Příprava a zpracování ve vodě málo rozpustných organických látek pro následné hodnocení jejich biologické rozložitelnosti ve vodním prostředí

Účinnost od:      1.11.2019

ČSN EN 17218

Kvalita vod – Návod pro odběr vzorků mezozooplanktonu z mořských a brakických vod s použitím sítě

NOVÁ NORMA

Účinnost od:      1.12.2019