Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Změny v oblasti daně z příjmů s mezinárodním prvkem

  • od

1. Oznamování správci daně z příjmů (nad 100 000 Kč) placených do zahraničí, kdy příjem jinak v ČR podléhá srážkové dani (typicky tedy podíly na zisku, úroky, licenční poplatky, odměny za služby poskytované fyzicky v ČR atd.), ale

•    je od této daně osvobozen nebo,
•    tato daň není uplatňována kvůli příslušné smlouvě o zamezení dvojího zdanění.

2. Pravidlo ovládané zahraniční společnosti – povinnost „dodanit“ v ČR některé zahraniční dceřiné společnosti (přímé i nepřímé), pokud je příslušná zahraniční daň nižší než polovina české daně, které by základ daně dceřiné společnosti podléhal, pokud by byl generován v ČR.

3. Povinné oznamování správci daně přeshraničních struktur (možná) skýtajících daňovou výhodu – nutné správci daně přesně popsat, včetně samotné daňové výhody; bude platit zpětně pro struktury zavedené od 25. 6. 2018!