Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

DOTAČNÍ PROGRAMY podporující rodinné firmy, růst malých a středních podniků a úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu

  • od

KE STAŽENÍ

Expanze_úvěry.pdf
Expanze_záruka 2015-2023.pdf
Expanze_záruky.pdf
Fotovoltaické systémy pro vlastní spotřebu_výzva III.pdf

Začátkem ledna 2020 byly vyhlášeny nové výzvy pro podnikatele z oblasti zpracovatelského průmyslu, hospodaření s vodou a odpady, informačních a komunikačních činností a stavebnictví, pro podnikatele z oblasti zemědělství, lesnictví, rybářství a ubytování a ostatních kategorií

 Až 70 mil Kč – na zavádění inovativních technologií v oblasti využití druhotných surovin – Druhotné suroviny – Výzva V

 Až 50 mil. Kč – Instalace fotovoltaických systémů a instalace fotovoltaických systémů včetně akumulace energie pro vlastní spotřebu podniku – Výzva III. programu podpory Úspory energie – Fotovoltaické systémy

LHŮTA PRO PODÁNÍ ŽÁDOSTÍ DO 28.5.2020, resp. 30.8.2020

 Až 60 mil. Kč bezúročný úvěr k profinancování provozních a investičních projektů rodinných firem – nákup strojů, zařízení, licencí, software, nemovitostí, apod., s dobou splatnosti až 10 let včetně možnosti odkladu splátek jistiny na 4 roky – program Expanze – úvěry

 Záruka až do 80% jistiny úvěru k úvěru od komerčních bank na pořízení strojů a zařízení, pořízení a technické zhodnocení (tj. nástavby, přístavby, rekonstrukce, modernizace) staveb, dlouhodobý nehmotný majetek, provozní výdaje příjemce podpory – Expanze – záruky

 Záruka až 30 mil. Kč až do výše 80 % jistiny zaručovaného úvěru na aktivity související s převodem obchodního podílu v rodinných firmách – záruka k úvěru od komerčních bank na aktivity související s řevodem obchodního podílu z jednoho rodinného příslušníka na druhého

– Záruka 2015 – 2023