Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Informace a nabídka právních služeb nejen v období nouzového stavu – HAVEL & PARTNERS s.r.o. advokátní kancelář

  • od

Aktuální krizová situace a mimořádná opatření s ní související nám znemožňují řešit řadu záležitostí osobním jednáním, jak jsme byli dosud zvyklí. S kolegy jsme se proto v našem novém eFlashi rozhodli shrnout, které úkony je v současnosti možné provádět elektronicky

Jak široké využití má elektronický podpis zejména při uzavírání smluv a jednání s úřady či zda je reálné, že se Vám podaří na dálku vyřídit pracovněprávní změnu. Naše kancelář dlouhodobě usiluje o to, aby české právo i rozhodovací praxe českých soudů uznaly liberalizaci elektronického právního jednání a jeho zrovnoprávnění s listinnou podobou dokumentů. Toto téma nabralo v čase pandemie významně na aktuálnosti.

Dále Vám přinášíme také dva články z oblasti soutěžního práva. V prvním z nich jsme se zaměřili na problematiku nepřiměřených cen, konkrétně na porušování regulovaných cen, zneužívání výhodnějšího hospodářského postavení a pojmy neúměrné zkrácení a lichva definované v občanském, resp. trestním zákoníku. Druhý z textů pak představuje novelizaci sdělení Evropské komise týkající se Dočasného rámce pro veřejnou podporu a přehledně kategorizuje aktuální možnosti podpory, mimo jiné výzkumu a vývoje na boj proti COVID-19.
 

Rádi bychom Vás informovali o další možnosti krizového financování ve formě tzv. programu COVID PLUS.

 200 miliard korun formou záruk za bankovní úvěry by měla poskytnout Exportní garanční a pojišťovací společnost („EGAP“) v rámci dalšího balíčku krizového financování. Podle posledních informací by o tuto formu podpory mohly žádat:

  • společnosti s více než 250 zaměstnanci, u kterých
  • alespoň 20 % tržeb za loňský rok pochází z exportu, a to i v rámci subdodávek exportním společnostem.

 
Možnosti využití finančních prostředků z tohoto programu COVID PLUS jsou také podstatně širší, než tomu bylo u programu COVID II pro malé a střední podniky. Prostředky ze zaručeného úvěru bude možné použít na:
​​​​​​​

  • refinancování nebo restrukturalizace stávajícího úvěru;
  • nový úvěr na financování provozních potřeb i
  • nový úvěr na financování investic, případně kombinaci všech uvedených.

 
EGAP bude poskytovat záruku za úvěr až do výše 80 % a byť konkrétní parametry nejsou dosud známé, podle aktuálních informací bude možné žádat o úvěry od 5 milionů korun až do výše 1,4 miliardy korun. Maximální výše dostupného úvěru by měla být limitována 25 % celkových ročních tržeb žadatele za rok 2019.
 
Na pomoc našim klientům při žádosti o tento zaručený úvěr a při jeho přípravě a vyjednání máme k dispozici náš trvalý expertní tým pro bankovní financování tvořený mimořádně zkušenými právníky, kteří i v rámci běžného stavu radí klientům při mnoha desítkách transakcí spočívajících ve financování v řádech stovek milionů či jednotek miliard korun ročně. Na podporu této skupiny jsme navíc dedikovali kapacity dalších až padesáti právníků i ekonomických expertů, a vytvořili tak unikátní specializovaný tým pro krizové financování, který jen v rámci programů COVID I a COVID II dokázal asistovat již téměř 200 klientům.
 
Vzhledem k závažnosti situace a předpokládaným ekonomickým i jiným ztrátám, které řada subjektů v souvislosti s koronavirovou pandemií utrpí, nabízíme všem klientům a obchodním partnerům s platností od 16. 3. 2020 do konce dubna 2020 poskytování právních služeb za sníženou jednotnou hodinovou sazbu 100 EUR / 2 600 CZK s výjimkou služeb, kde již dříve byly dohodnuty výhodnější podmínky (zejména v oblasti veřejného sektoru). Tato zvýhodněná sazba se samozřejmě vztahuje i na právní služby související s financováním zaručeným ze strany EGAP a na další programy subvencovaného financování.

V případě Vašeho zájmu nás prosím kontaktujte na adrese krizove.financovani@havelpartners.cz