Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Fotovoltaika jako alternativa

  • od

Přestože má Evropa jen 8% podíl světového znečištění ovzduší CO2, snaží se toto procento stále snižovat. V rámci boje proti změně klimatu přijal Parlament takzvaný evropský zákon o klimatu, který má za cíl snížit emise do roku 2030 o 55 % a mít klimatickou neutralitu do roku 2050. Byla přijata dohoda Green Deal for Europe a systém emisních povolenek a nastoupil hektický a zbrklý přechod na nestabilní alternativní způsoby získání energie.

Toto zavádění obnovitelných zdrojů je nevyhnutelné. Musí však nastat postupně a v součinnosti s masivní podporou spolehlivých a tradičních zdrojů energie z uhlí, plynu a jádra. Tyto zásadní změny a hlavně jednostranný pohled na celou situaci způsobil, že se Evropa ocitla v energetické krizi, konkurenční neschopnosti a společnost pohltila hysterie. Vše navíc podpořila válka na Ukrajině a opožděné reakce naší vlády na energetickou situaci v ČR. Důsledkem jsou drahé energie, což se projeví i v konkurenceschopnosti zboží na celosvětovém trhu.

Státní politika ČR nemá jasnou koncepci a nevyřešila zásadní otázky jako je prodej elektrické energie za podstatně nižší cenu, a další. V rámci úspor se bez rozmyslu upřednostňují tepelná čerpadla před plynovými kotly, roste budování FVE díky využívání dotací, které deformují přirozený trh. Alternativní zdroje ano, ale ne za každou cenu. Každá mince má dvě strany a to byl hlavní důvod, proč Asociace obchodu voda – topení uspořádala v říjnu letošního roku seminář na téma Fotovoltaika, kterého se účastnilo 48 účastníků. Cílem bylo předat komplexní a ucelené informace o této problematice a pomoci tak zachovat chladnou hlavu.

Přednášky jsou k dispozici na tomto odkaze PŘEDNÁŠKY ZE SEMINÁŘE FOTOVOLTAIKA