Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

UCHYTIL s. r. o.

Sídlo:

K terminálu 7, 619 00 Brno

Kontaktní adresa:

K terminálu 7, 619 00 Brno

Kontaktní e-mail:

brno@uchytil.eu

Telefon:

+410 545 423 211

IČ:

60734078

DIČ:

CZ60734078

Internetové stránky:

www.uchytil.eu

Internetový obchod:

www.uchytilprodej.eu

Hlavní předmět podnikání

TZB , Stavební činnost, Energetika

TZB – dodávky a montáže domovních a průmyslových kotelen, rozvodů tepelných sítí, výměníkových stanic, rekonstrukce topných systémů a zdravotních instalací, projekce. Stavební činnost – výstavba kotelen, výměníkových stanic, přípojky inženýrských sítí, tepelných sítí,inženýrské sítě – kanalizace a ČOV, projekce. Energetika – kompletní dodávky kotelen, dodávky a montáže potrubních systémů, tlakových nádob, montáže vyhrazených elektro zařízení, zařízení MaR, projekce.

Představení firmy

Firma UCHYTIL s. r. o. se od roku 1994 zaměřuje na kvalitní poskytování služeb ve třech hlavních oborech své činnosti: TZB, STAVBA, ENERGETIKA. Společnost má zaveden a používá systém řízení jakosti dle ČSN EN ISO 9001, certifikaci enviromentálního managmentu ČSN ISO 14001, je držitelem certifikátu dle ČSN EN 1090-2+A1 pro oblast činnosti: Výroba a montáž ocelových konstrukcí energetických zařízení a staveb, Certifikátu dle ČSN EN ISO 3834-2 pro oblast činnosti: Výroba a montáž, opravy a rekonstrukce energetickcýh zařízení a ocelových konstrukcí. Dále je také držitelem certifikátu ČSN 18001:2008 – bezpečnost a ochrana zdraví při práci.

Základem obchodních úspěchů naší společnosti je spojení efektivní týmové práce s vysokou profesionalitou zaměstnanců. Neméně důležitou stránku v naší práci představuje ochrana životního prostředí a ochrana zdraví a bezpečnost zaměstnanců při práci. Veškeré činnosti společnosti jsou zaměřeny na kompletní dodávky služeb včetně projektů, vysokou kvalitu prováděných prací a potřeby zákazníků.

Fotogalerie

Mapa

Územní působnost

  • Odštěpný závod: UCHYTIL s. r. o.; U Elektrárny 1, 695 01 Hodonín, tel. 518 321 039
  • Odštěpný závod: UCHYTIL s. r. o.; Brněnská 41, 591 01 Žďár nad Sázavou, tel. 560 594 111

Chcete být členem Asociace, nebo jen partnerem a získávat tak informace o našich aktivitách?