Přeskočit na obsah
Sdružujeme se a spolupracujeme, abychom byli silnější, vzdělanější a úspěšnější.
Search
Close this search box.

Konzultační seminář věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019

  • od

KE STAŽENÍ

MZP_Cermak_Nové skupiny elektrozařízení-11_12_2018.pptx
MZP_Trylc_uvod_elektro_zmena_definice-11_12_2018.pptx

V polovině prosince 2018 Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB zajistila pro své členy a partnery, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019. Díky této změně, se zákon začal dotýkat i mnohých výrobců a dovozců elektrozařízení z oboru voda – topení. Jejich povinností je vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. Mgr. Ing. Ladislav Trylč se svým kolegou Mgr. Matějem Čermákem z odd. zpětného odběru Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí měli přichystanou skvělou prezentaci související se zákonem o odpadech. Přednáška zahrnovala:

  • rozšíření rozsahu definice elektrozařízení včetně výjimek,
  • výčet novel a úprav v oblasti nakládání s elektroodpadem,
  • informace o tom koho se tato problematika týká,
  • kdo je kontrolním orgánem a jaké jsou sankce v případě nedodržení povinností,
  • změna skupin elektrozařízení z 10 na 6 kategorií,
  • přehled připravované legislativy týkající se odpadů.  

Seminář se konal pod záštitou společnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. v prostorách společnosti Stiebel Eltron spol. s r.o., která nás vřele přijala a zajistila nám příjemné prostředí. Prezentace byla užitečná všem 19 účastníkům. Největším přínosem pro všechny však byla hromadná diskuze, která se týkala implementace získaných informací do praxe.

  • Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) = revize směrnice z roku 2002
  • Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb.